კაპიტალში შეტანილი ქონების საბაზრო ღირებულება - როდის არ ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას და მოგების გადასახადით დაბეგვრას?

b_165_140_16777215_00_images_sys_444.png

 

ფიზიკური ან იურიდიული პირის შენატანი კაპიტალში, რომელიც ხორცილედება  50 ან მეტი პროცენტის სანაცვლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 151 მუხლის მიხდვით არ არის მიწოდება , ქონების საბაზრო ღირებულება არ  ემატება ერთობლივ შემოსავალს

და თავისუფალია მოგების გადასახადისგან. აღნიშნული შეღავათი ეხება, როგორც საწარმოს დაფუძნებისას განხოციელებულ შენატანს, ასევე უკვე დაფუძნებულ საწარმოში კაპიტალის გაზრდას. შეღავათი ეხება იმ კომპანიასაც, რომელიც შენატანის განხორცილებამდე საწარმოში ფლობდა 50 %-ზე ნაკლებს, ხოლო შენატანის განხორცილების შემდეგ მისი წილობრივი მონაწილეობა აღემატება 50 %-ს ( სიტუაციური სახლემძღვანელო # 0729).   

 

   საგადასახადო შეღავათი ენიჭება აქტივებს, როდესაც ხდება ჯგუფის ყველა აქტივის მთლიანი მიწოდება. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ თითოეულ შენობა-ნაგებობას საგადასახადო კოდექსი ისედაც  ცალკე ჯგუფად განიხილავს. ჯგუფიდან გამოცალკევებით ცალკეული  აქტივის მიწოდებისას კი მოითხოვება საბაზრო ფასით მიწოდება და მოგების გადასახადით დაბეგვრა.

  დაბეგვრის წარმოდგენილი ნორმა  დადგენილია კომპანიებისთვის, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მოგების გადასახადით დაბეგვრის ესტონურ მოდელს. კერძოდ კი ,  ბანკებს, სადაზღვევო კომპანიებს, ლომბარდებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ასევე ფიზიკური პირებს. 

 

 

 

Bize ulaşın

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Çalışma saatleri 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Haberler Takvimi

January 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hakkımızda

Hakkımızda

Audit Servis Firması Web Sitemize hoş geldiniz! Firmamız 2009 Yılında kurulmuştur ve kendine mahsus çalışma prensipleri uygulanarak müşterileriyle işbirliği yapıp faaliyetleri sürdürmektedir.

Şirket Haberleri

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.