მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქონების გადასახადში

უძრავი ქონების გადასახადის გაანგარიშებამ  განიცადა  ცვლილება და ჩამოყალობდა შემდეგნაირად:

საგადასახადო ორგანო ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით განსაზღვრავს დაბეგვრის შემდეგ ვარიანტებს:

  1. თუ ქონების საბაზრო ღირებულება აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას და ეს სხვაობა გამოწვეულია გადამხდელის მიერ არასრული დოკუმენტური აღრიცხვით, გადამხდელს დაერიცხება როგორც ქონების გადასახადი, ასევე ჯარიმა დეკლარაციაში გადასახადის შემცირებისთვის, საურავი გადასახადის გადახდის ვადის ამოწურვის დღის მომდევნო დღიდან.
  1. თუ გამოვლენილია აღურიცხველი ძირითადი საშუალებები, გადამხდელს დაეკისრება ქონების გადასახადი და ჯარიმა დეკლარაციაში გადასახადის შემცირებისთვის, საურავი გადასახადის გადახდის ვადის ამოწურვის დღის მომდევნო დღიდან. ეს ცვლილება ეხება მოძრავ ქონებასაც.
  1. თუ ქონების საბაზრო ღირებულება აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას და ეს სხვაობა აღემატება 10 %-ს გადამხდელს ქონების გადასახადი დაერიცხება საბაზრო ღირებულების მიხედვით, არ დაერიცხება ჯარიმა დეკლარაციაში გადასახადის შემცირებისთვის და საურავი საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარების დღის შემდეგს 30 დღიდან.
  1. თუ ქონების საბაზრო ღირებულება აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას და ეს სხვაობა არ აღემატება 10 %-ს გადამხდელს ქონების გადასახადი დაერიცხება საბალანსო ღირებულების მიხედვით.
  1. გადამხდელს ქონების გადასახადი არ დაერიცხება საბაზრო ფასიდან შემდეგ შემთხვევებში :  დაუმთავრებელ მშენებლობაზე;  ქონებაზე, რომელთან მიმართებაშიც გადასახადის გადამხდელი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, სარგებლობს ქონების    გადასახადის ნაწილში საგადასახადო შეღავათით; დასაბეგრ ქონებაზე, რომელიც გადაფასებულია არანაკლებ 3-წლიანი პერიოდულობით და გადაფასება (საბაზრო შეფასება) სრულად მოიცავს   შესამოწმებელ საგადასახადო პერიოდებს (წლებს); დასაბეგრ ქონებაზე, რომელიც გადასახადის გადამხდელის მიერ შეძენილია შესამოწმებელ პერიოდში;კაპიტალში შენატან დასაბეგრ ქონებაზე, რომელიც შეტანამდე გადაფასებული იქნა წინა მესაკუთრის (პარტნიორის) მიერ და ასეთი გადაფასებიდან ჯამურად არ არის გასული 3 წელი.

Bize ulaşın

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Çalışma saatleri 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Haberler Takvimi

October 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Hakkımızda

Hakkımızda

Audit Servis Firması Web Sitemize hoş geldiniz! Firmamız 2009 Yılında kurulmuştur ve kendine mahsus çalışma prensipleri uygulanarak müşterileriyle işbirliği yapıp faaliyetleri sürdürmektedir.

Şirket Haberleri

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN 2014-2020

აუდიტსერვისმა განახორციელა საგრანტო პროგრამის JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN 2014-2020 აუდიტი, რომლის ფარგლებშიც დამკვეთის მხარეს წარმოადგენდა ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერია . Devamını oku...